Vieslekcijas un treniņi

publiskā runa biznesu pārstāvjiem un pārdevēju komandām

treniņi grupā

PREMIUM meistardarbnīca 2 speciālistu vadībā: Runas treniņš un grafoterapija

4h komandas saliedēšanās pasākums Taviem labākajiem pārdevējiem, lai stiprinātu viņu panākumu domāšanu!

(pitch jeb ifta runu meistarības prakse + grafoterapijas jeb rokraksta korekcijas tehnikas labbūtības celšanai)

publiskā uzstāšanās un rokraksts