Cel savas pārdošanas komandas rezultātus caur runas treniņu un grafoterapiju

4h praktiskā komandas saliedēšanās meistardarbīca 2 speciālistu vadībā Taviem labākajiem pārdevējiem, lai stiprinātu viņu panākumu domāšanu!


(publiskās runas meistarības prakse + grafoterapijas jeb rokraksta korekcijas tehnikas labbūtības celšanai)

Nauda vairs nav motivators!

Darbiniekam uzvarēt savu satraukumu un bailes, 

celt savu pašvērtējumu un drosmi publikas priekšā ir vērtīgāk kā saņemt algas pielikumu!

Kā tas notiek?

 • 4 stundu komandas saliedēšanās programma 2 speciālistu vadībā līdz 10 dalībniekiem (lai katrs saņem individuālu attieksmi, rekomendācijas un atgriezenisko saiti)

 • Publiskā uzstāšanās, ieskaitot stresa pārvarēšanas paņēmienus un trenēsim runas struktūras tehnikas (katram dalībniekam iespēja praktizēt savu runu grupas priekšā, saņemot atgriezenisko saiti)

 • Individuāla rokraksta korekcijas jeb grafoterapijas analīze un personalizēti ieteikumi pašvērtējuma uzlabošanai un baiļu pārvarēšanai

Guvumi:

 • Celta pārliecība un uzzinātas tehnikas kā pārvarēt bailes no uzstāšanās, kritikas un vērtējuma

 • Uzlabotas uz klausītāja uztveri vērstas komunikācijas prasmes 

 • Katrs dalībnieks sagatavos un prezentēs savu 30 sekunžu pārdošanas vai prezentēšanas runu, nodemostrēs to publiski un saņems no grupas un Katrīnas atgriezenisko saiti (kas izdevās un ko turpmāk uzlabot) 

 • Jauns labbūtības domāšanas veids, izmantojot grafoterapijas analīzi un personalizētus ieteikumus rokraksta korekcijai, lai sasniegtu vēlamo rezultātu: uzlabotas komunikācijas prasmes, pārliecinātība un drosme publikas priekšā, mazināta paškritika, pašnosodījums vai kāda cita individuāla nepieciešamība

 • Palielināta komandas saliedētība, sadarbība, motivācija un produktivitāte

Atsauksmes no izcilajiem pārdevējiem pēc meistardarbnīcas

(nekustamo īpašumu kompānija Aver)

 • Rezultāts ir tūlītējs!
 • Darbinieki ir iedvesmoti un motivēti
 • "Laiks sev, lai iepazīstu sevi tuvāk!"

Tēmas

 • Klasiskākās kļūdas lifta runu jeb pitch veidošanas struktūrā un pasniegšanā publiski

 • Kā savu ideju kodolīgi un bez liekvārdības ietērpt 1 teikumā un 30 sekunžu runā (zelta formulas izstrāde, kas pēc tam adaptējama citām runām)

 • Ko iesākt ar bailēm un tehnikas kā tās pārvarēt

 • Praktiski katram dalībniekam būs gatavs rakstisks scenārijs, treniņš publiski grupā, atgriezeniskā saite un rekomendācijas līdz ir gatavs tīrraksts reālajai prezentēšanai

 • Rokraksta burtu analīze un personas iezīmju izskaidrojums

 • Individuālas instrukcijas rokraksta korekcijai vēlamās rakstura iezīmes vai emocionālā stāvokļa veidošanai

Darba dienas plāns pl.13:00-17:00

 • 1.daļa pl.13:00-14:45

 • pauze/ neformālā daļa ar atpūtu ~20-30 min

 • 2. daļa pl.15:15-17:00

 • + jautājumi un atbildes (pēc nepieciešamības)

2 speciālisti Tavas komandas panākumiem:

Katrīna Cīrule 

 • Publiskās runas trenere ar 17 gadu pieredzi uz profesionālās solo mūzikas skatuves

 • Sertificēts koučs (ACSTH International Coach Federation)

 • Jauno uzņēmēju atbalsts ar 12 gadu pieredzi mārketingā un pārdošanā

 • Lektore un online kursu autore ar 15 gadu pieredzi pedagoģijā un apmācību organizēšanā/ vadīšanā

Irita Rozentāle

 • Rokraksta analīzes speciāliste un biznesa psiholoģe

 • 15 gadi personāla atlasē un HR vadībā (Novadītas vairāk kā 10 000 darba intervijas un karjeras attīstības sarunas, balstoties uz katras personības stiprajām pusēm)

 • Pēdējo 2 gadu laikā izanalizēti ~ 2000 dažādu rokrakstu

 • Jau vairāk kā 500 cilvēku Iritas vadībā veiksmīgi izmanto grafoterapijas tehniku sevis pilnveidošanai un labsajūtas uzlabošanai

Izmaksas:

a) TIEŠSAISTES PIEDĀVĀJUMS 

Strādāsim tiešsaistē 4h (zoom)

2000 eur + PVN

b) KLĀTIENES PIEDĀVĀJUMS 

Strādāsim Tevis noorganizētās telpās vai uzņēmuma ofisā 4h (Rīgas vai pierīgas robežās)

2500 eur +PVN

(jūs papildus aicinām parūpēties par projektoru, rakstāmajiem, pierakstiem, uzkodām un atspirdzinājumiem, kā arī par to, lai telpa ir slēgta no citiem apmeklētājiem un gana plaša, lai būtu ērti prezentēt runas)

Ieguldi komandas panākumos un acīmredzami uzlabo darbinieku pašprezentēšanas prasmes 4h laikā!

Saņem individuāli Tavai situācijai pielāgotu piedāvājumu un piesaki savu komandu meistardarbnīcai